Private Label

Løbende dialog og udvikling af samarbejdet

Kendetegnende for Asian Food Supply er, at et samarbejde ikke stopper, når varerne er kørt ud til kunden til aftalt tid. Vi følger op på både leveringer og samarbejdet løbende, så vi ved, at vores kunder – og deres kunder – er tilfredse.

Ligeledes inviterer vi løbende vores kunder til en dialog om nye produkter og nye muligheder, som kan styrke deres profil og markedsposition. For når vi lover at løfte private label til et højere niveau, er vi forpligtet til at altid at have fokus på at lytte, tænke og handle.

Vi besidder en unik produktviden og vi deler den gerne med vores kunder. For det er kun på den måde, vi kan gøre os fortjent til det langvarige samarbejde, vi har med vores mange kunder.

 
Udvalgte
referencer

Asian Food Supply samarbejder tæt med
mange af Europas bedste dagligvarekæder